Dé Ondernemingsraad van Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Taken van de OR

De ondernemingsraad is een medezeggenschapsorgaan van het personeel. Het bestaat uit 15 leden gekozen door en uit het personeel. Daarbij komt de ambtelijk secretaris welke beschikbaar wordt door P&O. De ondernemingsraad voert namens personeel overleg met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Elk bedrijf in Nederland met 50 of meer werknemers is verplicht een ondernemingsraad te hebben. In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) zijn de rechten en plichten van de OR vastgelegd.

De WOR geeft de ondernemingsraad daarbij een aantal rechten waardoor deze invloed kan uitoefenen.
 

  • Adviesrecht
  • Instemmingsrecht
  • Initiatiefrecht
  • Informatierecht


Veel informatie over de OR (zoals de volledige tekst van de WOR en veel adressen van adviesbureaus en tijdschriften voor de OR) is te vinden onder het kopje links rechtsboven in de menubalk..

Onder het menu-item "Verslagen" staan alle goedgekeurde verslagen van de Reguliere Vergaderingen (alleen OR leden aanwezig) en de Overleg Vergaderingen (hierbij is ook de WOR- bestuurder aanwezig). Tevens zijn hier overige documenten te vinden, zoals de jaarverslagen en het reglement.

Zijn er vragen of onduidelijkheden schroom dan niet om contact op te nemen met het Dagelijks Bestuur of met één van de OR leden van de eigen of dichtstbijzijnde post. Onder "OR-leden" vind u alle OR leden met foto en onder "contact" staan de bereikbaarheidsgegevens van het Dagelijks Bestuur van de OR. Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen: