Dé Ondernemingsraad van Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Nieuws

nieuwsbrief december aankondiging verkiezingen

OR-verkiezingen komen eraan volg intranet en onze OR pagina en blijf op de hoogte.
klik op onderstaande link om de nieuwsbrief te lezen.

nieuwsbrief september 2016

Van de nieuws brief  september bestaan twee versies een korte zoals die op de informatie borden op de kazernes hangt.
En de uitgebreide versie met de aanvullingen.
Beide zijn te leze op de OR site

Jaarverslag

Ook dit jaar hebben we weer een jaarverslag gemaakt van het afgelopen jaar.
hieronder kunnen jullie het jaarverslag inzien.
Veel leesplezier
 

nieuwsbrief Februari

De volgende 3 leden zijn aan de beurt om voorgesteld te worden.

nieuwsbrief Januari

In deze nieuwsbrief gaan we door met het voorstellen van de OR leden en geven we een overzicht van de stukken die we in behandeling hebben.

nieuwsbrief December

Dit is de eerste van een reeks van vijf voorstel rondes.
Tevens een opsomming van de onderwerpen die de OR in behandeling heeft.

jaarverslag 2014

Het jaarverslag zoals het al eerder geplaatst is op intranet nu ook op de nieuwe site

Update PPMO

gewijzigde stairmastertest en traplooptest
9 oktober 2015

Er is enige weken geen nieuwsbericht geweest rondom PPMO, maar er is de afgelopen weken veel gebeurd. We kunnen met elkaar weer stappen zetten. In dit bericht zijn de actuele ontwikkelingen weergegeven.

CAR-UWO Hoofdstuk 3

De CAR- UWO tekst van het VNG over het nieuwe hoofdstuk is inmiddels bekend. Wil je meer weten hierover? volg deze link https://vng.nl/onderwerpenindex/arbeidsvoorwaarden-en-personeelsbeleid/h...

Stairmaster nieuws

In een gesprek dat 31 augustus plaatsvond tussen de Inspectie SZW, Brandweer Nederland en de Veiligheidsregio Zeeland, is meegedeeld dat de stillegging van de stairmaster die sinds maart gold, is opgeheven. Dit is gebeurd omdat met de alternatieve stairmastertest aan de voorwaarden wordt voldaan die de Inspectie heeft gesteld. Omdat sprake is van een wijziging van het protocol van de stairmastertest en de traplooptest, ligt dit eerst ter goedkeuring voor aan de Brandweerkamer.