Dé Ondernemingsraad van Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Nieuws

OR verkiezing - verkiesbare kandidaten

De termijn voor het aanmelden als kandidaat voor de verkiezing is inmiddels verstreken.

 

Dit zijn de kandidaten- op willekeurige volgorde- die zich verkiesbaar zullen stellen voor deze OR verkiezing per categorie.

Basiszorg vrijwilligers:
1. Bart Pepels
2. Roy Molin
3. Donald Berghs
4. Michiel Franssen
5. Wim Meessen

Basiszorg beroeps:
1. Huub Pappers
2. Ron de Haas
3. John Beucken
4. Frans van der Weerden
5. Michel Vankan

werkbelevingsonderzoek vervolgtraject

Op 21 februari hebben de ondernemingsraad en de WOR-bestuurder in de overlegvergadering gesproken over het, in opdracht van de ondernemingsraad uitgevoerde, werkbelevingsonderzoek.

Het resultaat van het onderzoek is dat een groot deel van de medewerkers van Brandweer Zuid-Limburg werkdruk ervaart. Uiteraard kan dit tussen medewerkers en teams behoorlijk verschillen.

OR verkiezingen uitgesteld

15 februari 2017

update belevingsonderzoek

Belevingsonderzoek

 

Tussen 12 en 28 december 2016 hebben we jullie opgeroepen deel te nemen aan een werkbelevingsonderzoek dat uitgezet was door de ondernemingsraad van Brandweer Zuid-Limburg.

Inmiddels is het onderzoeksrapport aan de OR aangeboden en hierbinnen besproken. Aan het onderzoek hebben 298 medewerkers deelgenomen. Daarmee is een goed beeld verkregen van de werkbeleving in onze organisatie. Onze dank hiervoor.

“Jouw mening over werkbeleving telt voor de ondernemingsraad”

“Jouw mening over werkbeleving telt voor de ondernemingsraad”
 
 
De ondernemingsraad heeft het initiatief genomen tot het houden van een werkbelevingsonderzoek onder alle medewerkers van Brandweer Zuid-Limburg. Wij vinden een goede inventarisatie van de huidige werkbeleving bij onze achterban belangrijk, omdat dit meetbare input oplevert die de ondernemingsraad helpt in het maken van keuzes in zijn gesprekken met de bestuurder.
 

nieuwsbrief december aankondiging verkiezingen

OR-verkiezingen komen eraan volg intranet en onze OR pagina en blijf op de hoogte.
klik op onderstaande link om de nieuwsbrief te lezen.

nieuwsbrief september 2016

Van de nieuws brief  september bestaan twee versies een korte zoals die op de informatie borden op de kazernes hangt.
En de uitgebreide versie met de aanvullingen.
Beide zijn te leze op de OR site

Jaarverslag

Ook dit jaar hebben we weer een jaarverslag gemaakt van het afgelopen jaar.
hieronder kunnen jullie het jaarverslag inzien.
Veel leesplezier
 

nieuwsbrief Februari

De volgende 3 leden zijn aan de beurt om voorgesteld te worden.