Dé Ondernemingsraad van Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Nieuws

nieuwe leden OR

 Op 8 november jl. heeft de ondernemingsraad een uitvraag gedaan voor kandidaten ter invulling van twee ontstane vacatures binnen de ondernemingsraad. Inmiddels is de aanmeldingsperiode voorbij en hebben meerdere collega’s aangegeven interesse te hebben in de ontstane vacatures.

Voor de zetel bij kiesgroep repressie beroeps waren er 4 kandidaten en voor zetel bij de kiesgroep vrijwilligers is er 1 kandidaat.

nieuwsbrief oktober

De commissie communicatie van de ondernemingsraad heeft de nieuwsbrief voor de maand oktober gereed.
In de toekomst zal er indien er nieuws is, een nieuwsbrief verschijnen van deze commissie.

Veel leesplezier,
Commissie  communicatie.

 

Bekendmaking nieuwe ondernemingsraad


Nadat er op de reeds gepubliceerde kandidatenlijst geen bezwaar is ontvangen door de ondernemingsraad is per 22 mei jongstleden,  de nieuwe OR gestart voor de zittingsduur van 3 jaar. De ondernemingsraad bestaat uit de volgende leden:
John Beucken
Donald Berghs
Ton Borm
Michiel Franssen
Ron de Haas
Paul Hanssen
Erik van Hoef
Dirk Kelleter
Wim Meessen
Roy Molin
Huub Pappers
Bart Pepels
Wim Plug
Michel Vankan
Frans van der Weerden
 
Dagelijks bestuur van de OR

OR verkiezing - verkiesbare kandidaten

De termijn voor het aanmelden als kandidaat voor de verkiezing is inmiddels verstreken.

 

Dit zijn de kandidaten- op willekeurige volgorde- die zich verkiesbaar zullen stellen voor deze OR verkiezing per categorie.

Basiszorg vrijwilligers:
1. Bart Pepels
2. Roy Molin
3. Donald Berghs
4. Michiel Franssen
5. Wim Meessen

Basiszorg beroeps:
1. Huub Pappers
2. Ron de Haas
3. John Beucken
4. Frans van der Weerden
5. Michel Vankan

werkbelevingsonderzoek vervolgtraject

Op 21 februari hebben de ondernemingsraad en de WOR-bestuurder in de overlegvergadering gesproken over het, in opdracht van de ondernemingsraad uitgevoerde, werkbelevingsonderzoek.

Het resultaat van het onderzoek is dat een groot deel van de medewerkers van Brandweer Zuid-Limburg werkdruk ervaart. Uiteraard kan dit tussen medewerkers en teams behoorlijk verschillen.

OR verkiezingen uitgesteld

15 februari 2017

update belevingsonderzoek

Belevingsonderzoek

 

Tussen 12 en 28 december 2016 hebben we jullie opgeroepen deel te nemen aan een werkbelevingsonderzoek dat uitgezet was door de ondernemingsraad van Brandweer Zuid-Limburg.

Inmiddels is het onderzoeksrapport aan de OR aangeboden en hierbinnen besproken. Aan het onderzoek hebben 298 medewerkers deelgenomen. Daarmee is een goed beeld verkregen van de werkbeleving in onze organisatie. Onze dank hiervoor.

“Jouw mening over werkbeleving telt voor de ondernemingsraad”

“Jouw mening over werkbeleving telt voor de ondernemingsraad”
 
 
De ondernemingsraad heeft het initiatief genomen tot het houden van een werkbelevingsonderzoek onder alle medewerkers van Brandweer Zuid-Limburg. Wij vinden een goede inventarisatie van de huidige werkbeleving bij onze achterban belangrijk, omdat dit meetbare input oplevert die de ondernemingsraad helpt in het maken van keuzes in zijn gesprekken met de bestuurder.