Dé Ondernemingsraad van Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Wijziging dagelijksbestuur

Sinds 13 oktober is de samenstelling van het dagelijksbestuur van de OR gewijzigd. René Bruinen draag de taak als secretaris over aan Bart Pepels. Bart was al enige tijd  de plaatsvervanger.

René zal wel in de OR blijven.