Dé Ondernemingsraad van Veiligheidsregio Zuid-Limburg

OR verkiezing - verkiesbare kandidaten

De termijn voor het aanmelden als kandidaat voor de verkiezing is inmiddels verstreken.

 

Dit zijn de kandidaten- op willekeurige volgorde- die zich verkiesbaar zullen stellen voor deze OR verkiezing per categorie.

Basiszorg vrijwilligers:
1. Bart Pepels
2. Roy Molin
3. Donald Berghs
4. Michiel Franssen
5. Wim Meessen

Basiszorg beroeps:
1. Huub Pappers
2. Ron de Haas
3. John Beucken
4. Frans van der Weerden
5. Michel Vankan
6. Erik van Hoef
7. Paul Hanssen

Ontwikkeling & Expertise en staf:
1. Wim Plug
2. Ton Borm
3. Dirk Kelleter

Uiterlijk 26 april a.s. mag er gegrond bezwaar ingediend worden tegen kandidaatstelling. Dit kan gemotiveerd naar a.pijls@brwzl.nl.
Indien er geen bezwaar binnenkomt zijn deze medewerkers verkiesbaar.

Zoals jullie kunnen zien zijn er in totaal 15 kandidaten voor 15 zetels -5 zetels per categorie-. Het OR reglement stelt dat indien er in een categorie niet meer kandidaten zijn dan er voor die categorie zetels zijn te vervullen, er in die groep geen verkiezingen plaatsvinden. De gestelde kandidaten worden geacht te zijn verkozen. Indien de verdeling – 5 zetels per categorie- niet behaald wordt, gaat de zetel over naar de eerstvolgende kandidaat in een andere categorie.Om deze reden zullen er geen verkiezingen gehouden worden en kunnen de kandidaten, mits geen bezwaar, geacht te worden verkozen.