Dé Ondernemingsraad van Veiligheidsregio Zuid-Limburg

nieuwe leden OR

 Op 8 november jl. heeft de ondernemingsraad een uitvraag gedaan voor kandidaten ter invulling van twee ontstane vacatures binnen de ondernemingsraad. Inmiddels is de aanmeldingsperiode voorbij en hebben meerdere collega’s aangegeven interesse te hebben in de ontstane vacatures.

Voor de zetel bij kiesgroep repressie beroeps waren er 4 kandidaten en voor zetel bij de kiesgroep vrijwilligers is er 1 kandidaat.

De vier kandidaten voor de kiesgroep repressief beroeps hebben in een onderling overleg met elkaar overeenstemming bereikt wie de zetel binnen de ondernemingsraad gaat aanvaarden.

Dit betekent dat de hieronder vermelde collega’s als lid zullen gaan toetreden tot ondernemingsraad.

Voor de kiesgroep vrijwilligers zal Dhr. Thei Speetjens van de eenheid Born tot de ondernemingsraad  toetreden.

Voor de kiesgroep beroeps repressief zal Dhr. Dave Jeurissen van de eenheid Brunssum tot de ondernemingsraad toetreden.

Voordat de medewerkers officieel hun zetel binnen de ondernemingsraad kunnen aanvaarden kan er volgens het OR reglement bezwaar tegen hun benoeming worden gemaakt. Indien er bezwaren zijn kunnen deze normaal gesproken binnen 1 week na deze bekendmaking bij de ondernemingsraad kenbaar worden gemaakt. We willen er echter zeker van zijn dat iedereen de kans krijgt om kennis te nemen van dit bericht. We maken er daarom 2 weken van.

Een eventueel bezwaar kan men kenbaar maken bij de ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad

M. Boymans m.boymans@brwzl.nl