Dé Ondernemingsraad van Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Bekendmaking nieuwe ondernemingsraad


Nadat er op de reeds gepubliceerde kandidatenlijst geen bezwaar is ontvangen door de ondernemingsraad is per 22 mei jongstleden,  de nieuwe OR gestart voor de zittingsduur van 3 jaar. De ondernemingsraad bestaat uit de volgende leden:
John Beucken
Donald Berghs
Ton Borm
Michiel Franssen
Ron de Haas
Paul Hanssen
Erik van Hoef
Dirk Kelleter
Wim Meessen
Roy Molin
Huub Pappers
Bart Pepels
Wim Plug
Michel Vankan
Frans van der Weerden
 
Dagelijks bestuur van de OR

De OR heeft uit zijn midden een (plaatsvervangend) dagelijks bestuur van de ondernemingsraad gekozen.
Gekozen zijn:
Huub Pappers als voorzitter OR,
John Beucken als secretaris OR,
Wim Plug als plaatsvervangend voorzitter OR.
Frans van der Weerden als plaatsvervangend secretaris OR.