Dé Ondernemingsraad van Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Nieuws

Meningsverschil OR - WOR bestuurder OR Reglement

Bij de behandelen van het OR Reglement voor de komende zittingsperiode van de OR is er door de WOR bestuurder geen akkoord gegeven op het continueren van het bestaande reglement en faciliteitenregeling. Er is inmiddels meerder malen overleg geweest tussen de ondernemingsraad en de bestuurder met als resultaat is dat we nog steeds een meningsverschil hebben over het aantal OR zetels.

Or jaarverslag 2021 rectificatie

In de gedrukte versie van het jaarverslag ontbreekt een or lid.

In dit digitale jaarverslag is via een rectificatie een OR lid toegevoegd.

 

Tussentijdse vacature Ondernemingsraad

Beste collega’s,

Op 9 maart ontving het Dagelijks bestuur van de ondernemingsraad (OR) het bericht dat Jordi van Bilsen zijn lidmaatschap bij de OR wil stoppen. Wij vinden dit jammer om te vernemen, maar waarderen zijn besluit.

Uitleg OR Traject Implementatie MDT

Op 13 oktober is er een bericht geplaats met betrekking tot het implementeren van de nieuwe MDT.

Wijziging dagelijksbestuur

Sinds 13 oktober is de samenstelling van het dagelijksbestuur van de OR gewijzigd. René Bruinen draag de taak als secretaris over aan Bart Pepels. Bart was al enige tijd  de plaatsvervanger.

René zal wel in de OR blijven.

Jaarverslag OR 2020

Publicatie jaarverslag OR van 2020

Gewijzigde samenstelling ondernemingsraad Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Helaas heeft Mirjam Stassen de OR verlaten om persoonlijke reden. Wim Plug stond als eerstvolgende op de kieslijst. Dit houd in dat Wim toe zal treden tot de OR. Wij wensen Wim veel succes.

Onderstaand de gewijzigde samenstelling van de OR

 

 

Voorzitter: J. Beucken

Plaatsvervangend voorzitter: P. Hanssen

Secretaris: R. Bruinen

Plaatsvervangend secretaris: H. Pappers

 

 

Commissie Communicatie:

Leden: H. Pappers en S. Gijsen

 

Commissie VGWM (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu)

Nieuwe samenstelling ondernemingsraad Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Nieuwe samenstelling ondernemingsraad Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

 

Op 8 en 9 juni 2020 is de nieuwe OR van start gegaan met een tweedaagse training.