Dé Ondernemingsraad van Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Nieuws

Uitleg OR Traject Implementatie MDT

Op 13 oktober is er een bericht geplaats met betrekking tot het implementeren van de nieuwe MDT.

Wijziging dagelijksbestuur

Sinds 13 oktober is de samenstelling van het dagelijksbestuur van de OR gewijzigd. René Bruinen draag de taak als secretaris over aan Bart Pepels. Bart was al enige tijd  de plaatsvervanger.

René zal wel in de OR blijven.

Jaarverslag OR 2020

Publicatie jaarverslag OR van 2020

Gewijzigde samenstelling ondernemingsraad Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Helaas heeft Mirjam Stassen de OR verlaten om persoonlijke reden. Wim Plug stond als eerstvolgende op de kieslijst. Dit houd in dat Wim toe zal treden tot de OR. Wij wensen Wim veel succes.

Onderstaand de gewijzigde samenstelling van de OR

 

 

Voorzitter: J. Beucken

Plaatsvervangend voorzitter: P. Hanssen

Secretaris: R. Bruinen

Plaatsvervangend secretaris: H. Pappers

 

 

Commissie Communicatie:

Leden: H. Pappers en S. Gijsen

 

Commissie VGWM (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu)

Nieuwe samenstelling ondernemingsraad Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Nieuwe samenstelling ondernemingsraad Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

 

Op 8 en 9 juni 2020 is de nieuwe OR van start gegaan met een tweedaagse training.

Ondernemingsraad verkiezingen VRZL

Verkiezingen ondernemingsraad 2020
De ondernemingsraad kent een zittingsperiode van drie jaar en deze is binnenkort weer afgelopen, vandaar dat in samenwerking met de WOR-bestuurder in de komende periode nieuwe verkiezingen worden georganiseerd.

nieuwe leden OR

 Op 8 november jl. heeft de ondernemingsraad een uitvraag gedaan voor kandidaten ter invulling van twee ontstane vacatures binnen de ondernemingsraad. Inmiddels is de aanmeldingsperiode voorbij en hebben meerdere collega’s aangegeven interesse te hebben in de ontstane vacatures.

Voor de zetel bij kiesgroep repressie beroeps waren er 4 kandidaten en voor zetel bij de kiesgroep vrijwilligers is er 1 kandidaat.