Dé Ondernemingsraad van Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Nieuws

Nieuwe samenstelling ondernemingsraad Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Nieuwe samenstelling ondernemingsraad Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

 

Op 8 en 9 juni 2020 is de nieuwe OR van start gegaan met een tweedaagse training.

Ondernemingsraad verkiezingen VRZL

Verkiezingen ondernemingsraad 2020
De ondernemingsraad kent een zittingsperiode van drie jaar en deze is binnenkort weer afgelopen, vandaar dat in samenwerking met de WOR-bestuurder in de komende periode nieuwe verkiezingen worden georganiseerd.

nieuwe leden OR

 Op 8 november jl. heeft de ondernemingsraad een uitvraag gedaan voor kandidaten ter invulling van twee ontstane vacatures binnen de ondernemingsraad. Inmiddels is de aanmeldingsperiode voorbij en hebben meerdere collega’s aangegeven interesse te hebben in de ontstane vacatures.

Voor de zetel bij kiesgroep repressie beroeps waren er 4 kandidaten en voor zetel bij de kiesgroep vrijwilligers is er 1 kandidaat.

nieuwsbrief oktober

De commissie communicatie van de ondernemingsraad heeft de nieuwsbrief voor de maand oktober gereed.
In de toekomst zal er indien er nieuws is, een nieuwsbrief verschijnen van deze commissie.

Veel leesplezier,
Commissie  communicatie.

 

Bekendmaking nieuwe ondernemingsraad


Nadat er op de reeds gepubliceerde kandidatenlijst geen bezwaar is ontvangen door de ondernemingsraad is per 22 mei jongstleden,  de nieuwe OR gestart voor de zittingsduur van 3 jaar. De ondernemingsraad bestaat uit de volgende leden:
John Beucken
Donald Berghs
Ton Borm
Michiel Franssen
Ron de Haas
Paul Hanssen
Erik van Hoef
Dirk Kelleter
Wim Meessen
Roy Molin
Huub Pappers
Bart Pepels
Wim Plug
Michel Vankan
Frans van der Weerden
 
Dagelijks bestuur van de OR

OR verkiezing - verkiesbare kandidaten

De termijn voor het aanmelden als kandidaat voor de verkiezing is inmiddels verstreken.

 

Dit zijn de kandidaten- op willekeurige volgorde- die zich verkiesbaar zullen stellen voor deze OR verkiezing per categorie.

Basiszorg vrijwilligers:
1. Bart Pepels
2. Roy Molin
3. Donald Berghs
4. Michiel Franssen
5. Wim Meessen

Basiszorg beroeps:
1. Huub Pappers
2. Ron de Haas
3. John Beucken
4. Frans van der Weerden
5. Michel Vankan