Dé Ondernemingsraad van Veiligheidsregio Zuid-Limburg

  • Ondernemingsraad Brandweer Zuid-Limburg


 

OR Veiligheidsregio Zuid-Limburg
De ondernemingsraad is een medezeggenschapsorgaan van het personeel. Het bestaat uit 15 leden gekozen door en uit het personeel. Daarbij komt de ambtelijk secretaris welke beschikbaar gesteld wordt door P&O. De ondernemingsraad voert namens personeel overleg met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Elk bedrijf in Nederland met 50 of meer werknemers is verplicht een ondernemingsraad te hebben. In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) zijn de rechten en plichten van de OR vastgelegd.

OR reglement Veiligheidsregio Zuid-Limburg
volg de onderstaande link om het reglement te lezen.
Reglement Ondernemingsraad 

Faciliteitenregeling OR Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Volg de onderstaande Link om de faciliteitenregeling te lezen
Faciliteitenregeling OR - VRZL

Werken bij de brandweer
voor wie ga Jij door het vuur.
informatie over Brandweer Zuid-Limburg
Brandweerzorg in een uniek stukje Nederland.
Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Voor een veilige samenleving.
steunpunt brandweer
Opvang en nazorg brandweer